Boßel Leed 1

Wi sünd de Boßler von de Waterkant
un smiet den Boßel öbert wide Land.
Lüch op!
Is dat in Winter recht so koold,
de is hart, die Grabens hoolt,
denn is för uns de rechte Tied,
dat wi to´n boßeln gaat um smiet.
Lüch op!

Wi sünd de Boßler von de Waterkant
un smiet den Boßel öbert wide Land.
Lüch op!
De wide Masch, dat is dat Feld,
wo Mannslüd sik to´n boßeln stellt.
Denn feelt dat nicht an Kraft un Moot,
un ok de Freund un Larm is groot.
Lüch op!

Wi sünd de Boßler von de Waterkant
un smiet den Boßel öbert wide Land.
Lüch op!
Wi fragt nich lang nach Geld und Naam,
de boßeln kann, is uns willkaam.
Un de am wiedsten smieten kann,
dat is bi uns de beste Mann.
Lüch op!

Wi sünd de Boßler von de Waterkant
un smiet den Boßel öbert wide Land.
Lüch op!
Dat Boßeln liggt uns deep in Bloot,
is vun de Vörfahrn uns en Good.
Dat Boßeln hört to unse Art
un ward ok tru bi uns bewaart.
Lüch op!

 

Boßel Leed 2

Wennt buten huult und störmt un weiht,
Wennt früst, dat man so knackt,
dann kaamt de Boßlers angereist
mit Boßels, Kried un Sack.

De Schunker un de Dreiersmann, de Grüppenspringer mit.
Se sünd hier fründlich opgenamen!
Lüch op hurra, Lüch op hurra !
Wi roopt: Jüm sind uns hier willkamen !
Lüch op hurra, Lüch op hurra !

Un morgen geiht dat rin in´t Feld,
dar ward wi denn jesehn,
Dat dücht´ge Boßlers op de Weltsünd fix mit Arm un Been.
Dar wiest sik echte Manneskraft, de hoolt wie hoch in Weert.
De sik den Ehrenpries verschafft, ward Sieger proklameert.
Drum frisch heran, jüm Boßelbröder !
Lüch op hurra, Lüch op hurra !
Raff mit de dichten Öberkleeder !
Lüch op hurra, Lüch op hurra !

Un isde Kampf denn bröcht to Enn´n kaamt wi torüch to´t Maal.
Se kröönt mit Ehrenpries wi denn den besten Mann in Saal.
Wi tröst de annern mit den Wunsch: kaamt anner Jahr in´t Land.
Dat se denn Ehrensieger ward vunn Boßeler Verband.
De Dreiers, Schunkers de schöllt leben !
Lüch op hurra, Lüch op hurra !
De Grüppenspringer ok daneben !
Lüch op hurra, Lüch op hurra !

Lüch Op! BV Vereinigte Köge Die Köger Löwen
Senden